Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Chương Cạnh (2 bài)
- Lỗ Lê (2 bài)
- Nghiêm Thìn (1 bài)
- Lưu Tiêu Vô (1 bài)
- Điền Gian (10 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/06/2008 01:02 bởi hongha83
Đỗ Tuyên 杜宣 (1914-2004) tên thật là Đỗ Thương Lăng 杜苍凌, là kịch tác gia, tản văn gia, người Giang Tây. Năm 1932, gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Năm 1938 tốt nghiệp khoa Luật tại Đại học Đông Kinh (Nhật Bản). Năm 1938 tham gia Tân Tứ Quân. Giữ chức Bí thư đoàn phục vụ chiến trường. Được giao phó biên tập tạp chí Hí kịch Xuân Thu. Trưởng phòng nhà xuất bản Sân khấu Trung Quốc mới. Bắt đầu sáng tác từ năm 1935. Năm 1939 gia nhập hiệp hội tác gia Trung Quốc.

Tác phẩm:
- Đỗ Tuyên kịch tác tuyển