15.00
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Điền Gian (10 bài)
- Đỗ Tuyên (1 bài)
- Nguyễn Chương Cạnh (2 bài)
- Lỗ Lê (2 bài)
- Lý Quý (13 bài)
Tạo ngày 04/07/2017 22:00 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 05/07/2017 09:37 bởi hongha83
Thích Tuyên Hoá 釋宣化 (1918-1995) tục danh là Bạch Ngọc Thư 白玉書, lại có tên là Ngọc Hy 玉禧, người huyện Song Thành, tỉnh Cát Lâm (nay là thành phố Ngũ Thường tỉnh Hắc Long Giang). Ông là cao tăng Phật giáo hiện đại, tín chung tôn xưng là Tuyên Hoá thượng nhân 宣化上人. Ông đã thành lập Vạn Phật Thánh Thành 萬佛聖城 tại San Francisco, Mỹ. Ông là người kế thừa đời thứ 9 của tông Quy Ngưỡng.

Tác phẩm:
- Khai thị (3 tập), NXB Tôn giáo, 2005
- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - phẩm Phổ Môn (lược giảng), NXB Phương đông, 2004
- Quê hương Cực Lạc, NXB Phương đông, 2007
- Pháp ngữ của hoà thượng Tuyên Hoá, NXB Lao động, 2002
- Gậy Kim cang hét, NXB Phương đông, 2011
- Chú Đại Bi giảng giải, NXB Phương đông, 2016