(Tặng Việt Nam sau chiến thắng Điện Biên Phủ)

Kìa từng rặng tre ngà ấm áp
Đó túp nhà thân mật Việt Nam
Cành lá tre đậm đà xanh tốt
Kết từng hàng đùm bọc xóm thôn
Bạn Việt Nam anh dũng hùng cường
Đứng bên luỹ tre làng yên lặng
Đang vẫy gọi chim bồ câu trắng
Bay về bên những rặng tre xanh
- Tre xanh của Việt Nam mình
Là thành là luỹ hoà bình tự do
Lũ đế quốc có mò rúc tới
Bạn Việt Nam quyết đuổi chúng ra
Súng gươm lắp sẵn bên bờ tre
Hào liên lạc hố chông phía dưới
Hồ Chủ tịch trong lời kêu gọi:
- Đồng chí ơi giữ luỹ tre làng
- Đẹp thay những luỹ tre làng
Cảnh riêng muôn vẻ Việt Nam thanh bình
Chúng tôi giữ tấm nhiệt tình
Chúc cho cành lá tre xanh mãi hoài
Có nhiều bạn đó đây vùng dậy
Đã hy sinh bên luỹ tre xanh
Tuổi tên các chị, các anh
Tre xanh in cả ảnh hình ngàn thu
Quân cướp nước nối nhau lụn bại
Bạn Việt Nam tiến mãi tiến nhanh
Kèn thắng trận đầu non vang dội
Chim bồ câu bay tới ngọn tre xanh
Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam
Nụ cười của các anh
Tiếng nói của các anh
Đó đây thế giới hoà bình lắng nghe


Nguồn: Việt Nam trong lòng bạn (tập thơ văn nước ngoài viết về Việt Nam), NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)