1.

Bạch Y Mã ra pháp trường
Xích sắt trên tay kêu loảng xoảng
Nước mắt người cháy bỏng
Sáng ngời trên thảo nguyên
"Các con ơi! vĩnh biệt các con!
Mẹ không thể còn về lại được
Nhưng mẹ mong các con
Lớn lên cùng Tổ quốc!"


2.
Mẹ ơi ! Các con cưỡi ngựa
Đi tìm mẹ từng ngày
Chỉ nghe bước mẹ đi
Không thấy hình bóng mẹ
Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu thế
Nói với các con nào ?
Đồng cỏ, đồng cỏ ơi, há lẽ
Ngươi là mẹ ta sao ?


3.
Bạch Y Mã ở pháp trường
Một lời không hề hé miệng
Người đứng dựa vào cây, hô lớn:
"Đảng Cộng Sản Trung Quốc muôn năm!"
Chao! quân thù tàn ác
Cắt đôi vú của người
Bạch Y Mã chết rồi
Chúng treo người trên cây đại thụ


4.
Mẹ ơi, chúng con giờ đã lớn
Bầy ngựa đang tung vó, gào lên
Chúng con cưỡi tuấn mã
Ngày ngày trông thảo nguyên
Ánh đèn lên nơi đây
Phải bóng hình của mẹ ?
Sơn ca hót đâu đây
Phải lời ca của mẹ ?


Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)