15.00
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Tuyên (1 bài)
- Nguyễn Chương Cạnh (2 bài)
- Nghiêm Thìn (1 bài)
- Lưu Tiêu Vô (1 bài)
- Hà Kỳ Phương (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/06/2008 23:56 bởi hongha83
Lỗ Lê 鲁藜 (1914-1999) tên thật là Hứa Đồ Đệ 許徒弟, quê ở Phúc Kiến. Thời niên thiếu, ông từng sống ở Việt Nam. Năm 1932 thì về nước. Năm 1934 làm giáo viên ở Thượng Hải. Năm 1938 học Đại học Quân chính ở Diên An. Năm 1942 làm giảng viên trường nghệ thuật Lỗ Tấn. Năm 1949 làm Chủ tịch Hội nhà văn Thiên Tân.

Tác phẩm:
- Bài ca thời gian
- Thiên thanh tập
- Lỗ Lê thi tuyển