Coi mình quý như trân châu
Luôn luôn khổ đau vì sợ bị vìu dập

Coi mình như bùn đất
Cho mọi người dẫm lên thành một con đường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)