Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Duy Từ (3 bài)
- Nguyễn Duy Thì (2 bài)
- Nguyễn Thị Du (3 bài)
- Nguyễn Thực (3 bài)
- Nguyễn Văn Giai (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/09/2014 08:44 bởi hongha83
Ngô Trí Hoà 吳致和 (1565 - 1626) quê xã Lý Trai huyện Đông Thành, nay là xã Diễn Kỷ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, là con của Ngô Trí Tri, cha của Ngô Sĩ Vinh, cố nội Ngô Công Trạc và Ngô Hưng Giáo. Năm Quang Hưng 15 (1592) đời Lê Thế Tông, ông đỗ Hoàng giáp khoa Nhâm Thìn. Ông từng được cử đi sứ nhà Minh, sau làm tới chức Hộ bộ Thượng thư kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu, Thiếu bảo. Khi mất được phong Xuân Quận công. Tác phẩm còn một bài thơ chữ Hán chép trong Toàn Việt thi lục.