Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Duy Từ (3 bài)
- Nguyễn Duy Thì (2 bài)
- Nguyễn Đăng (2 bài)
- Nguyễn Minh Triết (1 bài)
- Ngô Trí Hoà (1 bài)
Tạo ngày 11/12/2018 00:41 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thị Du 阮氏遊 (1574-1654) cũng có tên nữa là Nguyễn Thị Duệ 阮氏睿, người làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, xứ Hải Dương thời Lê Mạc. Bà đã có sắc đẹp lại rất thông minh, tính tình khẳng khái. Lúc nhỏ giả trai đi học, sử sách chỉ xem qua là nhớNăm Hưng Trị (1588-1590) nhà Mạc bà đi thi hội, thi đình đều trúng tuyển. Mạc Mậu Hợp thấy dung mạo đẹp đẽ, gạn hỏi, bà phải thú thật. Bà được đưa vào cung và được phong làm hoàng phi. Lúc ấy bà mới 17 tuổi.

Năm Nhâm Thìn (1592), nhà Mạc mất ngôi, bà trốn vào núi, sống hẩm hút cùng một đạo cô, được ít lâu lại bị bắt nạp cho Bình An Vương Trịnh Tùng. Bà rất được nhà chúa sủng ái, song chán mùi chung đỉnh, bà xin cất một am nhỏ nơi vườn hoa, ngày ngày ra xem kinh và ngâm vịnh. Trịnh Tùng mất (1623), bà xin về sống nơi quê hương.

Được mấy năm, Thanh…