Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 00:41

Kể đã ba trăng chốn ngọc đài,
Lần lần ngày vắng lại đêm dài.
Vội nằm trướng cuốn thường quên rủ,
Ngái ngủ trâm rơi những biếng cài.
Sớm mặc hoa rơi bên khóm liễu,
Khuya dầu trăng ngã dưới cành mai.
Không ai ghen cũng không ai ghét,
Mà có ghen ai có ghét ai.


Nguồn:
1. Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007