Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 00:41

Trướng gấm màn the trải nệm là,
Tơi bời phấn sáp lại hương hoa.
Ngỡ trong đền Hán màu cung kiếm,
Sá tưởng cung Tần thói lệ xa.
Tiết sạch lòng ưa cô tuyết trẻ,
Màu thanh tính hợp chị trăng già.
Chút niềm cách trở là khi mới,
Sau rặt như ngày mới xuất gia.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007