Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 14:04

Đổi thay hạ nắng lại thu mưa,
Chốn Thượng Dương đà mấy sớm trưa.
Triều mượn phấn son lòng hãy thẹn,
Mùi pha cá thịt dạ chưa ưa.
Hoa bên triện ngọc ngồi ngơ ngẩn,
Trăng lọt rèm châu đứng ngẩn ngơ.
Qua lại chị em như có hỏi,
Thẹn thuồng còn chửa biết lời thưa.


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977