Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Đăng (2 bài)
- Nguyễn Thị Du (3 bài)
- Đào Duy Từ (3 bài)
- Nguyễn Duy Thì (2 bài)
- Ngô Trí Hoà (1 bài)
Tạo ngày 27/05/2014 13:13 bởi Vanachi
Nguyễn Minh Triết 阮明哲 (1578-1673) là đại thần nhà Lê trung hưng, người làng Dược Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ông là cháu của tiến sĩ Nguyễn Minh Thiện đời Mạc. Ông nổi tiếng học giỏi, nhưng thi cử lận đận, mãi tới năm 1631 niên hiệu Long Đức đời Lê Thần Tông mới thi đỗ thám hoa khi đã 54 tuổi. Khoa đó Nguyễn Minh Triết thi hội và thi đình đều đỗ đầu. Triều đình cho ông làm Huyện doãn huyện An Lão.

Niên hiệu Vĩnh Thọ (1658-1661) đời Lê Thần Tông, trong phủ chúa Trịnh có việc kinh sách. Bá quan thấy ông là người già cả thông thạo sách vở, bèn đề cử ông làm việc bưng kinh sách. Khi đó ông đã ngoài 80 tuổi. Ít lâu sau ông được thăng làm Thượng thư bộ binh, tước Cẩn quận công. Sau đó ông về hưu nhưng tinh thần vẫn khoẻ mạnh. Mỗi khi triều đình có lễ lớn, ông lại được mời vào triều. Là…