14.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Thật (2 bài)
- Nguyễn Thực (3 bài)
- Ngô Trí Hoà (1 bài)
- Nguyễn Diễn (1 bài)
- Nguyễn Văn Tĩnh (1 bài)
Tạo ngày 21/07/2008 21:02 bởi Vanachi
Nguyễn Văn Giai 阮文階 (1554-1628) là một Tam nguyên Hoàng giáp, từng giữ chức Tể tướng, tước Thái bảo, Quận công, công thần “khai quốc” thời Lê Trung Hưng, nổi tiếng chính trực và biết giữ nghiêm pháp luật triều đình, có công bình định nhà Mạc, đồng thời cũng là một nhà thơ thời Lê-Trịnh.

Ông sinh vào đêm 22 tháng Chạp năm Giáp dần, tức 14 tháng Giêng năm 1555, là người thôn Phù Lưu trường, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong một gia đình có tổ tiên từng nhiều đời đỗ đạt nhưng đến đời người bố Nguyễn Văn Củng, thì chỉ còn là một khoá sinh nghèo. Vốn có sức khoẻ bẩm sinh, Nguyễn Văn Giai vừa làm đủ các nghề khó nhọc vừa theo học.

Khi đã có vốn liếng chữ nghĩa, cần học lên, ông tìm đường ra xứ Bắc, làm thuê để tiếp tục…