Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Viên Ưng (1 bài)
- Văn Tiệp (3 bài)
- Lý Quý (13 bài)
- Dư Quang Trung (43 bài)
- Diêm Túc (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phan Văn Các (6 bài)
- Hoàng Trung Thông (1 bài)
Tạo ngày 07/06/2008 08:39 bởi hongha83
Hạ Kính Chi 贺敬之 (1924-) là nhà thơ và nhà viết kịch, người huyện Dịch, tỉnh Sơn Đông. Năm 15 tuổi tham gia vận động chống Nhật cứu nước. Năm 16 tuổi đến Diên An, vào học tại Học Viện văn học nghệ thuật Lỗ Tấn. Năm 17 tuổi ông vào Đảng. Năm 1945, cùng Đinh Nghị viết vở kịch Bạch Mao Nữ. Hạ Kính Chi từng làm “thường trực Hiệp hội tác gia Trung Quốc”, Hiệp hội Hý kịch gia Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Văn hoá.

Tác phẩm:
- Về Diên An (回延安, Hồi Diên An)
- Cùng cất lời ca (放声歌唱, Phóng thanh ca xướng)
- Bài ca Lôi Phong (雷锋之歌, Lôi Phong chi ca)
- Tụng ca Tháng Mười (十月颂歌, Thập nguyệt tụng ca)

Bài thơ nổi tiếng Về Diên An đã được đưa vào trong sách giáo khoa và được giảng dạy trong nhà trường.

Ở Việt Nam thơ Hạ Kính Chi đã được dịch ra tiếng Việt.

 

Bài ca Lôi Phong - 雷锋之歌