Ánh mây mờ mịt nước mênh mang
Cọc gỗ dăng dăng bảy tám hàng
Lưu Tuấn thây vùi khói ảm đạm
Mộc Thành bại trận bóng hôn hoàng
Công danh nào sánh Trùng Hưng được?
Sự nghiệp so cùng Xích Bích ngang
Vận hết khôn quay về thịnh Hán
Bô Cô tăm tích vẫn còn vang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)