18/10/2021 23:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung vọng Bô Cô hãn hữu cảm
舟中望逋姑捍有感

Tác giả: Vũ Mộng Nguyên - 武夢原

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2012 09:40

 

Nguyên tác

雲深深處水芒芒,
捍木參差七八行。
劉俊屍沈煙慘淡,
沐晟軍敗日昏黃。
功名孰與重興盛,
事業仍同赤壁強。
運去難回西漢日,
逋姑遺跡尚荒涼。

Phiên âm

Vân thâm thâm xứ thuỷ mang mang,
Hãn mộc sâm si thất bát hàng.
Lưu Tuấn thi trầm yên thảm đạm,
Mộc Thành quân bại nhật hôn hoàng.
Công danh thục dữ Trùng Hưng thịnh,
Sự nghiệp nhưng đồng Xích Bích cường.
Vận khứ nan hồi Tây Hán nhật,
Bô Cô di tích thượng hoang lương.

Dịch nghĩa

Nơi sâu hút trong mây thẳm nước mênh mang
Những cọc gỗ nhấp nhô chừng bảy tám hàng
Lưu Tuấn vùi thây khói ảm đạm
Mộc Thạnh (Thành) bại trận. bóng ngả hoàng hôn
Công danh nào rực rỡ bằng thời Trùng Hưng?
Sự nghiệp vẫn ngang với trận Xích Bích
Vận hết rồi khó vãn hồi được thời Tây Hán
Nhưng vết tích trận Bô Cô vẫn còn lờ mờ

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Ánh mây mờ mịt nước mênh mang
Cọc gỗ dăng dăng bảy tám hàng
Lưu Tuấn thây vùi khói ảm đạm
Mộc Thành bại trận bóng hôn hoàng
Công danh nào sánh Trùng Hưng được?
Sự nghiệp so cùng Xích Bích ngang
Vận hết khôn quay về thịnh Hán
Bô Cô tăm tích vẫn còn vang
Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Mộng Nguyên » Chu trung vọng Bô Cô hãn hữu cảm