Phóng mắt nhìn song lúc tối về
Ánh tàn le lói chiếu lê thê
Một hàng cò trắng bay xa tới
Muôn dặm buồm ghe cập bến kề
Nắng toả núi xanh như trướng vẽ
Khói lồng cây tía tựa màn the
Anh hùng xa khuất hào hoa hết
Chỉ núi phương Nam chẳng dịch xê

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)