14.00
Nước: Việt Nam (Hồ, thuộc Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Dung (1 bài)
- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Phạm Nhữ Dực (41 bài)
- Lê Cảnh Tuân (12 bài)
- Nguyễn Biểu (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lê Thước (1 bài)
- Lương Trọng Nhàn (1 bài)
Tạo ngày 14/10/2011 07:17 bởi hongha83
Trần Lâu 陳婁 (?-?) người làng Đông Ngạn (Bắc Ninh). Ông đậu Thái học sinh (Tiến sĩ) đời nhà Hồ, làm chức Giáo thụ (Là chức quan trông coi việc học hành thi cử ở cấp phủ hoặc ở những tỉnh nhỏ có nền giáo dục kém phát triển). Tác phẩm có trong "Hoàng Việt thi tuyển" của Tồn Am Bùi Huy Bích.