Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Tương Dực (2 bài)
- Nguyễn Sư Hựu (1 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- An Khí Sử (1 bài)
- Lê Quang Bí (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/10/2011 21:48 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/10/2011 21:51 bởi hongha83
Nguyễn Dữ 阮與 (có nơi chép 阮嶼, 阮璵, 1497-?) tên thật là Nguyễn Dư 阮餘, người xã Đỗ Tùng, huyện Gia Lâm (nay là xã Đỗ Lâm, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), là một danh sĩ thời Lê sơ. Ông đậu Cử nhân, thi Hội trúng Tam trường, làm Tri huyện huyện Thanh Tuyền (nay là huyện Bình Tuyền), được một năm từ chức về nuôi mẹ, không bước chân ra chốn thị thành nữa, rồi qua đời tại Thanh Hoá.

Sáng tác duy nhất của ông là quyển Truyền kỳ mạn lục (Ghi chép tản mạn những truyện kì lạ được lưu truyền). Theo lời tựa của Hà Thiện Hán viết năm 1547 thì ông viết ra tập lục này để ngụ ý trong thời gian ẩn cư ở rừng núi xứ Thanh. Sách gồm 20 truyện, viết bằng chữ Hán, theo thể loại tản văn, xen lẫn biền văn và thơ ca, cuối mỗi truyện (trừ truyện 19 Kim hoa thi thoại ký) đều có lời bình của tác giả…