Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Chí Minh (304 bài)
- Nguyễn Văn Ngọc (2 bài)
- Chiêu Dương (12 bài)
- Tản Đà (368 bài)
- Bùi Bằng Đoàn (1 bài)
Tạo ngày 19/08/2021 14:39 bởi tôn tiền tử
Phan Văn Hy (1890-1970) hiệu Kỉnh Chỉ, còn gọi cụ Đốc Hy, quê Nhan Biều, Quảng Trị, là một nhà nho, lương y, một thi nhân và cũng là một nhà cách mạng lão thành trong thập niên 1930.