15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Chí Minh (304 bài)
- Chiêu Dương (12 bài)
- Phan Văn Hy (2 bài)
- Tản Đà (368 bài)
- Bùi Bằng Đoàn (1 bài)
Tạo ngày 23/10/2019 04:41 bởi Vanachi
Nguyễn Văn Ngọc (1/3/1890 - 26/4/1942) tự Ôn Như, là nhà văn, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn hoá. Ông quê ở làng Hoạch Trạch (làng Vạc), xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thuở nhỏ ông đã học cả Hán học lẫn Tây học.

Năm 17 tuổi ông tốt nghiệp trường Thông ngôn, sau đó ông dạy ở trường tiểu học Bờ sông, Hà Nội. Ông còn dạy ở trường Bưởi, trường Sỹ hoạn (hậu bổ), trường Sư phạm. Sau đó, ông làm Thanh tra các trường sơ học và phụ trách Tu thư cục của Nha học chính. Ông còn làm Hội trưởng Hội ái hữu các nhà giáo, thành viên Khai trí tiến đức, Cổ Kim thư xã.

Năm 1934, Nguyễn Văn Ngọc được bổ nhiệm đốc học tỉnh Hà Đông, tham gia thành lập Hội Phật giáo Bắc Việt và góp sức xây dựng chùa Quán Sứ thành Hội quán trung ương. Hơn 30 năm làm giáo học, ông đã sưu tầm, biên soạn nhiều sách…

 

Thơ dịch tác giả khác