Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 13:26

野行

雨過雲山碧,
林幽溪水清。
斷橋行客少,
時有野鷄聲。

 

Dã hành

Vũ quá vân sơn bích,
Lâm u khê thuỷ thanh.
Đoạn kiều hành khách thiểu,
Thì hữu dã kê thanh.

 

Dịch nghĩa

Mưa tạnh, núi mây xanh biếc,
Rừng sâu, nước khe rất trong.
Cầu đứt, ít người qua lại,
Thỉnh thoảng có tiếng gà xóm quê gáy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Mưa tạnh, non mây biếc,
Rừng sâu suối nước trong.
Vắng tanh cầu gãy nọ,
Nghe thoảng tiếng gà đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Mưa tạnh mây núi biếc,
Rừng sâu, nước suối trong.
Cầu hỏng, người qua ít,
Văng vẳng tiếng gà đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa tạnh núi mây màu biếc xanh,
Rừng sâu suối nước rất trong lành.
Vắng tanh hành khách do cầu gãy,
Nghe thoảng gà đồng tiếng vọng thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mưa tạnh, núi mây biếc,
Rừng sâu, khe nước trong.
Cầu đứt, người qua ít,
Thi thoảng tiếng gà đồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mưa tạnh, đồi mây biếc
Rừng sâu, nước suối trong
Người thưa cầu ván gẫy
Thi thoảng tiếng gà đồng.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời