21/10/2021 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã hành
野行

Tác giả: Phù Thúc Hoành - 符叔宏

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:26

 

Nguyên tác

雨過雲山碧,
林幽溪水清。
斷橋行客少,
時有野鷄聲。

Phiên âm

Vũ quá vân sơn bích,
Lâm u khê thuỷ thanh.
Đoạn kiều hành khách thiểu,
Thì hữu dã kê thanh.

Dịch nghĩa

Mưa tạnh, núi mây xanh biếc,
Rừng sâu, nước khe rất trong.
Cầu đứt, ít người qua lại,
Thỉnh thoảng có tiếng gà xóm quê gáy.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Mưa tạnh, non mây biếc,
Rừng sâu suối nước trong.
Vắng tanh cầu gãy nọ,
Nghe thoảng tiếng gà đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phù Thúc Hoành » Dã hành