Đinh Sửu đón: mừng lên tám chục,
Tân Tỵ chờ: mỗi lúc một gần.
Trên đà tuổi thọ, tâm cầu Thánh,
Tuổi thọ Tình đời, trí hướng Thần.
Giáo dục cơ đồ mong vạn phúc,
Văn chương viễn cảnh ước muôn xuân.
Từ Mậu Ngọ, đến Mậu Dần,
Tám mươi vượt mốc, bước lần chín mươi.


Tối 21 sáng 22 - XI - 1996

Nguồn: GS. Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2013