Bước tới bảy mươi sang tám mươi,
Cay chua, mặn nhạt, vẫn tươi cười.
Văn chương nợ mãi lòng chưa dứt,
Giáo dục xây hoài sức chửa vơi.
Thảy thảy đan tay: tròn quả phúc,
Bên bên hoà máu: đẹp tình người.
Hoà bình ví thuận, đời trong sáng,
Sáng cả muôn sao, cả đất trời.


Nguồn: GS. Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2013