Hoạ Uy Viễn “Thất thập tự thọ”

Quần sơn nam vọng độc chi di,
Dao tưởng tiên sinh vị lão thì.
Tự cổ anh hùng vô đại dị,
Như kim xỉ đức kiến ưng hy.
Thường gia thế vị chung tu tửu,
Cấm đoạn sương hoa bất thượng tỳ.
Văn đạo Hồng phong dục hồi thủ,
Khởi ưng lục thập cửu niên phi.

 

Dịch nghĩa

Một mình chống cằm ngồi ngắm những ngọn núi phía nam
Tưởng nhớ lại thời tiên sinh còn chưa già
Xưa nay anh hùng đại để đều như thế cả
Chỉ tuổi tác và đức độ của tiên sinh thì ít ai bằng
Rốt cuộc, nếm mùi đời thì cần phải pha rượu vào
Còn như hoa tuyết thì nhất định cấm để cho đậu vào râu mép
Nghe bảo tiên sinh muốn ngoảnh đầu về phía núi Hồng Lĩnh
Lẽ nào suốt sáu mươi chín năm về trước tiên sinh sai cả ư?


Bài này hoạ nguyên vận bài Thất thập tự thọ của Nguyễn Công Trứ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đứng ngắm núi nam chỉ một mình,
Nhớ ngày trai trẻ của tiên sinh.
Anh hùng tự cổ nào ai khác,
Tuổi đức tới nay ít kẻ bằng.
Rượu ngọt tẩy đi mùi tục thế,
Râu hàm đâu dính bóng hoa sương.
Quay đầu những muốn nhìn Hồng Lĩnh,
Sáu chín lẽ nào chẳng đúng chăng ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Non Nam nhìn tới mỉm đôi môi,
Tưởng nhớ tiên sinh lúc thiếu thời.
Những kẻ anh hùng riêng mỗi cảnh,
Mấy ai xỉ đức được như người.
Rượu nhờ tẩy sạch bao mùi tục,
Râu cắm không màng những phấn bôi.
Nghe nói Hồng phong nay trở gót,
Lẽ nào sáu chục chín năm sai!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi nam đứng ngắm chỉ riêng ta
Nhớ thuở tiên sinh lúc chửa già
Tự cổ anh hùng đâu có khác
Đến nay tài đức khó người qua
Râu hàm đâu để cho sương bám
Mùi tục cần thêm chén rượu pha
Thao thức non Hồng đầu ngoảnh lại
Bảy mươi năm trước há sai à

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi ngắm núi nam chỉ một mình,
Thời trai nhớ lại của tiên sinh.
Anh hùng đại để xưa nay thế,
Đức độ tuổi đời ít kẻ bằng.
Nếm trãi mùi đời cần chế rượu.
Râu hàm đâu dính tuyết hoa hình.
Ngoảnh đầu về phía non Hồng Lĩnh,
Sáu chín năm rồi sai cố tình?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Non xanh một dải ngó xa xa
Nhớ lại tiên sinh lúc chửa già
Tự cổ anh hùng thường thế cả
Bằng nay tuổi tác mấy ai mà
Mùi đời nếm lắm cồn pha rượu
Râu mép phun nhiều cằm nhuốm hoa
Nghe nói Hồng Sơn quay cổ lại
Lẽ nào nhầm cả những ngày qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời