03/02/2023 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên đà tám mươi

Tác giả: Bùi Văn Nguyên

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2014 20:01

 

Bước tới bảy mươi sang tám mươi,
Cay chua, mặn nhạt, vẫn tươi cười.
Văn chương nợ mãi lòng chưa dứt,
Giáo dục xây hoài sức chửa vơi.
Thảy thảy đan tay: tròn quả phúc,
Bên bên hoà máu: đẹp tình người.
Hoà bình ví thuận, đời trong sáng,
Sáng cả muôn sao, cả đất trời.
Nguồn: GS. Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Văn Nguyên » Trên đà tám mươi