Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: tuổi già (60) mừng thọ (39)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2007 14:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/12/2019 16:00

七十自壽

日對兒曹自解頤,
今吾不似故吾時。
隨機傀儡招人笑,
逐騏年華屆古稀。
老實不堪粧面目,
英花安用染鬚髭。
自慚毫末渾無狀,
笑殺鴻山有是非。

 

Thất thập tự thọ

Nhật đối nhi tào tự giải di,
Kim ngô bất tự cố ngô thì.
Tuỳ cơ khối lỗi chiêu nhân tiếu,
Trục ký niên hoa giới cổ hy.
Lão thực bất kham trang diện mục,
Anh hoa an dụng nhiễm tu tì.
Tự tàm hào mạt hồn vô trạng,
Tiếu sát Hồng Sơn hữu thị phi.

 

Dịch nghĩa

Hằng ngày ta sẽ cùng chơi đùa với trẻ con
Ta hôm nay không còn giống ta ngày xưa nữa
Ta theo thời mà làm con rối mua cười cho thiên hạ
Thấm thoát nay đã đến tuổi cổ lai hy
Cái chân chất không cần trau tria mày mặt nữa
Vẻ tốt tươi đem nhuộm cho râu tóc để làm gì
Ta tự lấy làm thẹn chẳng có chút công trạng gì
Thôi hãy phó mặc cho núi Hồng hạ lời khen chê.


Đây là bài thơ chữ Hán duy nhất của Nguyễn Công Trứ ngày nay còn sưu tập được.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Ngày cùng lũ trẻ cợt đùa chơi,
Quả thực ta nay khác trước rồi!
Múa rối mấy hồi rằng giúp nước,
Sống lâu bảy chục cũng ơn trời!
Thật thà bao quản khoe mình đẹp,
Tóc bạc xin đành kém vẻ tươi!
Những thẹn bất tài không báo bổ,
Non Hồng thôi mặc tiếng trên đời!


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Nhìn trẻ thường ngày tự mỉm môi,
Nay ta khác hẳn lúc xuân thời.
Áo xiêm trò múa cười bao độ,
Ngày tháng thoi đưa tới bảy mươi.
Đã biết mặt mày cằn cỗi thật,
Cần chi son phấn điểm tô hoài.
Thẹn mình công trạng không may mảy,
Phải, trái Hồng Sơn cũng nực cười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chỉnh phiên âm

Bản phiên âm theo tại hạ nhớ thì khác 5 chữ (viết hoa):
Nhật đối nhi TÀO tự giải di,
Kim ngô bất tự CỐ ngô thì.
Tuỳ cơ khối lỗi cung nhân tiếu,
Trực ký niên hoa giới cổ hy.
Lão thực bất kham trang diện mục,
Anh hoa AM dụng nhiễm tu tì.
Tự TÀM tiên liệt hào vô trạng,
Quái SÁT Hồng Sơn hữu thị phi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Nhích mép thường trông trẻ họp bầy
Gẫm xưa ta khác cái ta nay
Tuỳ cơ múa rối cho người nhạo
Ruổi bóng niên cao ít kẻ tày
Già cỗi chẳng cần tô mũi mặt
Anh hoa đâu phải nhuộm râu mày
Chỉ hiềm non cạn công không mảy
Cười ngất Hồng Sơn tiếng dở hay


Nguồn: Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ trong dòng lịch sử, NXB Nghệ An, 2008
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày ta cùng trẻ cợt đùa chơi,
Con rối mua vui thiên hạ cười.
Nay chẳng giống ta ngày trước nữa,
Nay đà đến tuổi hiếm trên đời.
Mặt mày chân chất không trau chuốt,
Râu tóc cần gì nhuộm tốt tươi.
Tự thẹn chẳng công gì đáng giá,
Khen chê mặc núi Hồng ra lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời