Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 28/04/2014 15:04 bởi hongha83
Hoàng Mông 黃蒙 (1422-1506) người xã Bằng Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Mặu Thìn (1448) đời Lê Nhân Tông (Thái Hoà 6). Tác phẩm của ông hiện còn được lưu giữ trong sách "Chư gia đề vịnh vựng tuyển" 諸家題詠暈選.