Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Thái Tông (2 bài)
- Lương Như Hộc (2 bài)
- Nguyễn Như Đổ (4 bài)
- Thân Nhân Trung (14 bài)
- Nguyễn Trực (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/04/2014 15:04 bởi hongha83
Hoàng Mông 黃蒙 (1422-1506) người xã Bằng Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Mặu Thìn (1448) đời Lê Nhân Tông (Thái Hoà 6). Tác phẩm của ông hiện còn được lưu giữ trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển 諸家題詠暈選.

 

Tuyển tập chung