Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2009 20:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/11/2009 20:00

Thân chinh Võ Lệnh Hương

Cùng sơn nghịch khấu cản cam danh
lao ngã vương sư kỷ nhật hành
Tang giá noãn hồi xuân vạn lạc
Tì hưu lệnh túc dạ tam canh
Vị dan bản dục trừ tàn bạo
Yển võ chung đương tẩy giáp binh
Biên tái dĩ thanh trần dĩ tĩnh
Tòng kim cửu ngụ thuộc long bình

 

Dịch nghĩa

Bọn giặc ở chốn non cùng dám cả gan can phạm danh phận
Làm nhọc quân đội ta phải đi mấy ngày đường
gặp tiết trời ấm áp, cây cối trong xóm làng trở lại xanh tươi
Suốt đêm quân đội tì hưu theo lệnh giữ gìn nghiêm chỉnh
Vì nhân dân vẫn muốn diệt trừ quân tàn bạo
Xếp việc võ phải làm điều rửa sạch giáp binh
Bờ cõi đã trong sạch, gió bụi đã lặng yên
Từ nay chín cõi nhân dân được hưởng hoà bình


Võ Lệnh Hương có sách chép là Võ Hợp Hương, tên một làng chưa rõ ở đâu, có lẽ là ở miền núi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Non xa giặc cướp dám ngang tàng
Mệt nhọc quân ta mấy độ đường
Tươi tốt cây làng khi nắng ấm
Oai nghiêm lệnh cấm lúc đêm sương
Vì dân nên phải trừ tàn bạo
Xếp võ rồi đây rửa kiếm thương
Bờ cõi đã yên cơn gió bụi
Từ nay bốn bể được an thường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giặc nơi núi thẳm dám ngang tàng,
Làm nhọc quân ta mấy dặm đường.
Ấm áp tiết trời xanh thảo mộc,
Giữ nghiêm quân lệnh suốt đêm trường.
Vì dân trừ khử quân tàn bạo,
Xếp võ phải điều sạch giáp binh.
Bờ cõi sạch trong yên gió bụi,
Từ nay chín cõi hưởng thanh bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời