25/07/2024 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân chinh Võ Lệnh Hương

Tác giả: Lê Thái Tông - 黎太宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2009 20:00

 

Phiên âm

Cùng sơn nghịch khấu cản cam danh
lao ngã vương sư kỷ nhật hành
Tang giá noãn hồi xuân vạn lạc
Tì hưu lệnh túc dạ tam canh
Vị dan bản dục trừ tàn bạo
Yển võ chung đương tẩy giáp binh
Biên tái dĩ thanh trần dĩ tĩnh
Tòng kim cửu ngụ thuộc long bình

Dịch nghĩa

Bọn giặc ở chốn non cùng dám cả gan can phạm danh phận
Làm nhọc quân đội ta phải đi mấy ngày đường
gặp tiết trời ấm áp, cây cối trong xóm làng trở lại xanh tươi
Suốt đêm quân đội tì hưu theo lệnh giữ gìn nghiêm chỉnh
Vì nhân dân vẫn muốn diệt trừ quân tàn bạo
Xếp việc võ phải làm điều rửa sạch giáp binh
Bờ cõi đã trong sạch, gió bụi đã lặng yên
Từ nay chín cõi nhân dân được hưởng hoà bình

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Non xa giặc cướp dám ngang tàng
Mệt nhọc quân ta mấy độ đường
Tươi tốt cây làng khi nắng ấm
Oai nghiêm lệnh cấm lúc đêm sương
Vì dân nên phải trừ tàn bạo
Xếp võ rồi đây rửa kiếm thương
Bờ cõi đã yên cơn gió bụi
Từ nay bốn bể được an thường
Võ Lệnh Hương có sách chép là Võ Hợp Hương, tên một làng chưa rõ ở đâu, có lẽ là ở miền núi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thái Tông » Thân chinh Võ Lệnh Hương