家弟見簫都督示早梅詩因賡其韻以贈

九泉根葉著微陽,
朔吹初飛數萼香。
大庾雲煙新調態,
小春池館好風光。
溪邊憔悴耐輕雪,
竹外優遊待眾芳。
寄語山礬須肖似,
來年桃杏太郎當。

 

Gia đệ kiến Tiêu đô đốc thị tảo mai thi, nhân canh kỳ vận dĩ tặng

Cửu tuyền căn diệp trước vi dương,
Sóc xuý sơ phi sổ ngạc hương.
Đại Dữu vân yên tân điệu thái,
Tiểu xuân trì quán hảo phong quang.
Khê biên tiều tuỵ nại khinh tuyết,
Trúc ngoại ưu du đãi chúng phương.
Ký ngữ sơn phàn tu tiếu tự,
Lai niên đào hạnh thái lang đương.

 

Dịch nghĩa

Từ dưới chín suối rễ và lá hút được khí dương mới,
Gió bắc thổi, mấy cánh hoa thơm bắt đầu bay.
Khói mây trên núi Đại Dữu dáng điệu tươi xinh,
Quán bên ao trong tiết tiểu xuân, phong quang đẹp đẽ.
Phờ phạc bên bờ khe quen với tuyết nhẹ,
Thảnh thơi ngoài khóm trúc, chờ các loài hoa.
Nhắn hoa sơn phàn cần giống hệt như thế,
Sang năm hoa đào, hoa hạnh sẽ làm anh.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Đất sâu rễ lá đượm hơi dương,
Gió bấc, bay hoa mấy cánh thơm,
Đại Dữu khói mây xinh dáng điệu,
Tiểu xuân ao quán đẹp phong quang.
Bên khe phờ phạc đà quen tuyết,
Dưới trúc an nhàn vẫn đợi hương,
Nhắn bảo sơn phàn nên giống thế,
Sang năm đào hạnh thái lang đương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất sâu rễ đượm khí dương trời,
Gió bắc hoa thơm bay cánh rời.
Đại Dữu khói mây xinh dáng điệu,
Tiểu xuân ao quán đẹp xanh ngời.
Bờ khe phờ phạc quen cùng tuyết,
Khóm trúc thảnh thơi hoa đợi rời.
Nhắn bảo sơn phàn cần giống thế,
Sang năm đào, hạnh đảm anh rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời