Bái, Phong, cung Hán dựng tre, mây,
Tóc bạc thượng hoàng dạo tháng ngày.
Gửi hứng cõi trời cao đất rộng,
Thung dung nước biếc non xanh đầy.
Hoàng Giang bóng nguyệt thu bát ngát,
Lục Phố Xuân về thoảng gió mây ,
Nhàn nhã thượng hoàng lo việc nước,
Trong mơ ngài đến Thăng Long nầy.