Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:33

軍中有感

操戈持筆片雲身,
屈指辭家恰十旬。
報曉黃雞驚旅夢,
催歸杜宇送殘春。
功名未晚猶他日,
萍水相逢無故人。
海闊天高空懶散,
江平水靜白鷗馴。

 

Quân trung hữu cảm

Thao qua trì bút phiến vân thân,
Khuất chỉ từ gia cáp thập tuần.
Báo hiểu hoàng kê kinh lữ mộng,
Thôi qui đỗ vũ tống tàn xuân.
Công danh vị vãn do tha nhật,
Bình thuỷ tương phùng vô cố nhân.
Hải khoát thiên cao không lãn tán,
Giang bình thuỷ tĩnh bạch âu tuần.

 

Dịch nghĩa

Mang gươm, cầm bút, thân như đám mây,
Bấm đốt ngón tay, xa nhà vừa đúng mười tuần,
Gà vàng gáy sáng, làm kinh giấc mộng đất khách,
Chim cuốc giục về, đưa tiễn tiết xuân tàn.
Công danh chưa muộn, còn có ngày khác,
Bèo nước gặp gỡ, không người bạn quen.
Biển rộng trời cao, chỉ những nhàn tản,
Sông im sóng lặng, chim âu trắng quen người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Lê, Trần Lê Sáng

Thân mang gươm bút bước phù vân,
Bấm đốt xa nhà trọn chục tuần,
Báo sáng gà xui kinh giấc mộng,
Giục về quyên gọi tiễn tàn xuân.
Công danh chưa muộn chờ ngày khác,
Bèo nước đâu còn gặp cố nhân.
Biển rộng trời cao nhàn tản quá,
Sóng yên sóng lặng bạch âu gần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mang gươm, cầm bút, kiếp phù vân,
Tính đúng mười tuần, biệt thích thân,
Gáy sáng gà vàng, kinh mộng khách,
Giục về chim cuốc, tiễn tàn xuân.
Công danh chưa muộn, còn ngày khác,
Bèo nước chẳng còn gặp cố nhân.
Biển rộng trời cao, nhàn tản quá,
Sông im âu trắng muốn về gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gươm bút bên mình nhẹ gót chân
Xa quê bấm đốt đã mươi tuần
Tiếng gà giục giã lay hồn mộng
Giọng cuốc ầu ơ tiễn cuối xuân
Chưa muộn công danh đành hẹn dịp
Còn đâu gặp gỡ mấy người thân
Trời cao biển rộng tâm nhàn nhã
Sông lặng bầy âu cũng muốn gần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời