15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:27

用洪州同尉范公韻奉呈考試諸公

諸公滾滾在岩廊,
士子難窺數仞牆。
玉石最宜區辨別,
鸞雞忍史並飛翔。
得賢董子興炎漢,
黜直劉蕡弱晚唐。
天詔丁寧容博取,
要先忠讜後詞章。

 

Dụng Hồng Châu đồng uý Phạm công vận phụng trình khảo thí chư công

Chư công cổn cổn tại nham lang,
Sĩ tử nan khuy sổ nhận tường,
Ngọc thạch tối nghi khu biện biệt,
Loan kê nhẫn sử tịnh phi tường.
Đắc hiền Đổng Tử hưng Viêm Hán,
Truất trực Lưu Phần nhược vãn Đường.
Thiên chiếu đinh ninh dung bác thủ,
Yếu tiên trung đảng hậu từ chương.

 

Dịch nghĩa

Trong nhà cao các ông tất bật,
Sĩ tử khó lòng dòm qua được bức tường cao mấy nhẫn.
Ngọc hay đá phải phân biệt cho rõ,
Đừng để phượng với gà bay chung với nhau.
Được người hiền tài như Đổng Tử làm hưng thịnh nhà Hán,
Truất người trung thực như Lưu Phần làm cho suy yếu nhà Đường.
Chiếu vua cặn kẽ cho phép lấy rộng.
Trước phải xem phần trung chính, sau hãy xét đến văn chương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Hiên cao tấp nập gót chư công,
Sĩ tử khôn nom vách mấy trùng.
Ngọc đá đáng đem phân biệt rõ,
Phượng, gà há để liệng bay chung.
Hán lên, Đổng Tử từng đăng dụng,
Đường xuống, Lưu Phần chẳng thụ dung.
Chiếu dụ ân cần cho lấy rộng,
Văn sau, trước hết phải lòng trung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong nhà cao tất bật nhiều ông,
Khó thấu tường cao sĩ tử trông.
Ngọc đá phải đem phân biệt rõ,
Phượng gà há để lượn bay chung.
Hán thời Đổng Tử hiền tài chọn,
Đường bại Lưu Phần truất bậc trung.
Cặn kẽ chiếu vua cho lấy rộng.
Sau văn trước phải xét lòng trung.

15.00
Trả lời