Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:20

秋日

臨流茅舍板扉扃,
小圃秋深興轉清。
梅早菊芳賢子弟,
松蒼竹瘦老公鄉。
樹喧風怒心難動,
雲盡天高眼自明。
西望煙花非昔日,
蒪鱸思遠不禁情。

 

Thu nhật

Lâm lưu mao xá bản phi quynh,
Tiểu phố thu thâm hứng chuyển thanh.
Mai tảo cúc phương hiền tử đệ,
Tùng thương trúc sấu lão công khanh.
Thụ huyên phong nộ tâm nan động,
Vân tận thiên cao nhãn tự minh.
Tây vọng yên hoa phi tích nhật,
Thuần lô tứ viễn bất câm tình.

 

Dịch nghĩa

Ngôi nhà tranh bên sông khép cánh cửa ván.
Trong vườn nhỏ giữa mùa thu, cảm thấy rất thanh thú.
Mai nở sớm, cúc đưa hương các đệ tử đều là người hiền,
Thông xanh, trúc gầy giống như công khanh già.
Cây rộn gió gào, lòng không lay động,
Trời cao mây tạnh, mắt ta sáng sủa.
Trông về tây, cảnh yên hoa đã khác xưa,
Rau thuần cá vược, nghĩ ngợi xa xôi, mối tình khôn xiết.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nhà cỏ cài then đứng mé sông,
Vườn thu trong trẻo hứng mênh mông.
Con em tài tuấn dường mai cúc,
Khanh tướng già nua tựa trúc thông.
Cây rộn gió gào, lòng vẫn vững,
Mây quang trời bổng, mát thêm trong.
Phồn hoa ngoảnh lại xa ngày trước,
Vược cá, thuần rau vướng nỗi lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà cỏ ven sông hờ cửa khép
Vườn con thu cảm hứng khôn vơi
Cúc mai  tử đệ toàn ngươi giỏi
Thông trúc công khanh lắm kẻ hào
Lòng chẳng lung lay nghe gió rộn
Mắt càng sáng sủa ngắm mây cao
Phồn hoa ngày cũ nay đà khác
Cá vược rau thuần nhớ xiết bao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà tranh cửa khép bên sông.
Trong vườn nhỏ giữa mênh mông thu hồng.
Trò hiền mai cúc hương lồng,
Thông xanh, gầy trúc giống công khanh già.
Lòng yên cây rộn gió gào,
Mắt ta sáng sủa trời cao mây nhoà.
Về tây, khác cũ yên hoa,
Rau thuần cá vược, nhớ hoài ở quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời