寶嚴塔

九層倚漢築堅牢,
萬古靈蹤佛骨韜。
晚日光臨奎活動,
夜風吹起鐸聲高。
三摩地上簪蒼玉,
那舍城中湧白毫。
一笑無懮粧七寶,
龍蛇追琢役民勞。

 

Bảo Nghiêm tháp

Cửu tằng ỷ Hán trúc kiên lao,
Vạn cổ linh tung Phật cốt thao.
Hiểu nhật quang lâm Khuê hoạt động,
Dạ phong xuý khởi đạc thanh cao.
Tam ma địa thượng trâm thương ngọc,
Na xá thành trung dũng bạch hào.
Nhất tiếu vô ưu trang thất bảo,
Long xà đôi trác dịch dân lao.

 

Dịch nghĩa

Chín tầng dựa vào Ngân Hán, kiến trúc vững vàng,
Dấu thiêng muôn thuở, nơi cất dấu hài cốt Phật.
Ánh sáng ban mai rọi vào, nét sao Khuê như rung động,
Gió đêm thổi đến, tiếng mõ vang vang.
Trong Tam ma cắm chiếc trâm ngọc xanh,
Nơi Na xá dựng ngọn bút trắng.
Cười cho sự vô lo, đem thất bảo điểm tô lên tháp,
Chạm trổ rồng rắn làm dân phải mệt nhọc.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phong Hạo

Chín tầng tháp Hán vững nghìn năm,
Phật cốt anh linh vạn cổ ngầm.
Chiều nắng sao Khuê bừng giấc mộng,
Gió rung tiếng mõ vẳng xa đêm
Thành cao Na Xá vươn thân bút,
Đất rộng Tam Ma dựng ngọc trâm.
Thất bảo điểm trang không vướng bận,
Chạm mài rồng rắn khốn dân tâm

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vững vàng Ngân Hán chín tầng,
Cất hài cốt Phật muôn phần dấu thiêng.
Vọng vang tiếng mõ gió đêm,
Ban mai sáng rọi bên thềm trời thanh,
Tam ma trâm cắm ngọc xanh,
Nơi Na xá bút trắng thành cao thâm.
Điểm trang thất bảo lẫn lầm,
Rắn rồng chạm trổ làm dân nhọc nhằn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời