夜深偶作

商風夜靜轉颼颼,
一點殘燈相對愁。
心緒好隨吟裏靜,
塵緣須向睡中休。

 

Dạ thâm ngẫu tác

Thương phong dạ tĩnh chuyển sưu sưu,
Nhất điểm tàn đăng tương đối sầu.
Tâm tự hảo tuỳ ngâm lý tĩnh,
Trần duyên tu hướng thuỵ trung hưu.

 

Dịch nghĩa

Gió thu trong đêm vắng thổi vi vu,
Buồn bã ngồi trước ngọn đèn tàn.
Lòng cũng nguôi nguôi trong lúc ngâm nga,
Duyên nợ cuộc đời, ngủ đi là xong hết.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đêm tĩnh, rì rào ngọn gió thâu,
Đèn khuya le lói luống khêu sầu.
Ngâm thơ muốn để lòng yên lặng,
Đánh giấc, trần duyên bận nữa đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đêm lặng, gió thu thổi liên miên
Trước ngọn đèn tàn, dạ ưu phiền
Muốn lặng cõi lòng, thơ ngâm vịnh
Ngủ đi, xong hết cuộc trần duyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vắng vẻ đêm thu xao xác gió
Khêu sầu le lói ngọn đèn côi
Ngâm nga cốt để lòng yên tĩnh
Đánh giấc trần duyên giũ sạch thôi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thu đêm vắng thổi vi vu,
Buồn bã trước đèn ngọn cháy lu.
Lòng cũng ngâm nga vơi khổ nảo,
Ngủ đi quên hết nợ lu bù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thu đêm vắng vi vu,
Trước đèn buồn bã cháy lu đêm tàn.
Ngâm nga lòng cũng thở than,
Ngủ đi quên hết nợ mang bao ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời