28/09/2022 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ thâm ngẫu tác
夜深偶作

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 10:04

 

Nguyên tác

商風夜靜轉颼颼,
一點殘燈相對愁。
心緒好隨吟裏靜,
塵緣須向睡中休。

Phiên âm

Thương phong dạ tĩnh chuyển sưu sưu,
Nhất điểm tàn đăng tương đối sầu.
Tâm tự hảo tuỳ ngâm lý tĩnh,
Trần duyên tu hướng thuỵ trung hưu.

Dịch nghĩa

Gió thu trong đêm vắng thổi vi vu,
Buồn bã ngồi trước ngọn đèn tàn.
Lòng cũng nguôi nguôi trong lúc ngâm nga,
Duyên nợ cuộc đời, ngủ đi là xong hết.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đêm tĩnh, rì rào ngọn gió thâu,
Đèn khuya le lói luống khêu sầu.
Ngâm thơ muốn để lòng yên lặng,
Đánh giấc, trần duyên bận nữa đâu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Dạ thâm ngẫu tác