Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 08:55

九月三十日夜有感

疏欞半掩逗霜花,
銀漢無光月影斜。
香度小鐺新稻粥,
煙凝古鼎熟蘭茶。
千金難買好秋色,
一去不回閒歲花。
晚菊早梅新富貴,
青燈黃卷舊生涯。

 

Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm

Sơ linh bán yểm đậu sương hoa,
Ngân Hán vô quang nguyệt ảnh tà.
Hương độ tiểu đang tân đạo chúc,
Yên ngưng cổ đỉnh thục lan trà.
Thiên kim nan mãi hảo thu sắc,
Nhất khứ bất hồi nhàn tuế hoa.
Vãn cúc tảo mai tân phú quí,
Thanh đăng hoàng quyển cựu sinh nhai.

 

Dịch nghĩa

Song thưa nửa khép đọng lại sương hoa,
Sông Ngân không sáng, ánh trăng chênh chếch.
Hương thơm bốc từ chiếc niêu nhỏ, nấu cháo gạo mới,
Khói tụ lại ở chiếc đỉnh cổ, chè lan đã ngấm.
Sắc thu đẹp, ngàn vàng khó mua,
Thời gian nhàn phí một đi không trở lại.
Cảnh cúc tàn, mai sớm, lại có cảnh phú quí mới,
Đèn xanh, sách vàng vốn là nghiệp cũ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Song thưa nửa khép đọng sương sa,
Ngân Hán mờ di, ánh nguyệt tà.
Hương bốc niêu con, mùi cháo mới,
Khói xông đỉnh cũ, ấm trà pha.
Nghìn vàng khó đổi mầu thu đẹp,
Một tếch không quay cảnh tuổi già.
Hoa mới cúc mai là phú quý,
Sách đèn nếp cũ ấy sinh nhai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Song thưa nửa khép đọng sương hoa,
Không sáng Ngân Hà ánh nguyệt tà.
Niêu nhỏ hương thơm mùi gạo mới,
Đỉnh xưa khói tụ, ấm chè pha.
Mùa thu đẹp sắc vàng khôn đổi,
Thời khắc phí nhàn mau đến già.
Mai sớm, cúc tàn, tân phú quí,
Sách vàng đèn biếc vốn quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời