Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:55

賜進士

聖主求賢闢禮圍,
欣瞻群鳳九霄飛。
名題主闕懸金榜,
馬躍花衢拂錦衣。
老懶放予歸綠野,
謀謨待汝入黃扉。
蒼生指日當蘇息,
邊塞無塵獄訟稀。

 

Tứ tiến sĩ

Thánh chủ cầu hiền tịch lễ vi,
Hân chiêm quần phượng cửu tiêu phi.
Danh đề ngọc khuyết huyền kim bảng,
Mã dược hoa cù phất cảm y.
Lão lãn phóng dư qui Lục Dã,
Mưu mô đãi nhữ nhập hoàng phi.
Thương sinh chỉ nhật đương tô tức,
Biên tái vô trần ngục tụng hy.

 

Dịch nghĩa

Vua thánh cầu người hiền nên mở khoa thi,
Mừng được xem bầy chim phuợng bay lên đến chín tầng mây.
Bảng vàng đề tên, treo trước cửa khuyết,
Đường hoa ngựa ruổi, áo gấm phất phơ.
Già nua biếng nhác, ta được thả về nhà Lục Dã,
Mưu lược lo toan, người chờ bước vào cửa vàng.
Chẳng bao lâu nữa, dân được nghỉ ngơi,
Nơi biên thuỳ hết giặc, việc kiện tụng cũng ít.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Khoa thi vua mở kén hiền lương,
Bay chín tầng mây cánh phượng hoàng.
Cừa khuyết bảng vàng trên rõ nét,
Đường hoa áo gấm ngựa rong cương.
Yếu lười, thả tớ về đồng biếc,
Tài cán, mong ngươi đến bảng vàng.
Chả mấy lúc mà dân được nghỉ,
Bụi quang biên tái, rảnh công đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vua thánh cầu hiền khoa mở đây,
Mừng xem chim phuợng chín tầng mây.
Bảng vàng tên xướng ngoài cung khuyết,
Ngựa ruổi đường hoa đua gấm bày.
Lão biếng ta về nơi Lục Dã,
Người chờ mưu lược bước song sang.
Chẳng bao lâu nữa dân ngơi nghỉ,
Hết giặc biên thuỳ rãnh cửa quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vua mở khoa thi chọn kẻ tài,
Phượng hoàng tung cánh chín tầng mây,
Bảng vàng cửa khuyết tên đề rõ,
Áo gấm đường hoa vó ngựa phi.
Đồng biếc yếu lười về lại đó,
Bảng vàng mưu lược đến ngay đi.
Dân tình yên ổn không lâu nữa,
Hết giặc nào lo kiện tụng chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời