Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:51

寄贈蕊溪檢正阮應龍

朔風細雨轉淒涼,
客舍蕭蕭客思長。
籬下幽姿存晚節,
溪邊素艷試新粧。
胡兒未款花門塞,
裴老思歸綠野堂。
釣月耕雲何太早,
千鍾萬宇紫微郎。

 

Ký tặng Nhị Khê kiểm chính Nguyễn Ứng Long

Sóc phong tế vũ chuyển thê lương,
Khách xá tiêu tiêu khách tứ trường.
Ly hạ u tư tồn vãn tiết,
Khê biên tố diễm thí tân trang.
Hồ nhi vị khoản Hoa Môn tái,
Bùi lão tư qui Lục Dã đường.
Điếu nguyệt canh vân hà thái tảo?
Thiên chung vạn vũ Tử vi lang.

 

Dịch nghĩa

Gió bắc, mưa phùn trở nên lạnh lẽo,
Nơi quán trọ đìu hiu, lòng khách vấn vương.
Vẻ thanh u dưới giậu, tiết muộn giữ tròn,
Sắc trắng đẹp bên khe, dáng mới dường thử.
Rợ Hồ chưa đến nộp hàng khoản ở ải Hoa Môn,
Ông Bùi đã muốn về dưỡng lão ở nhà Lục Dã.
Câu trăng cày mây, sao mà sớm thế?
Nghìn hộc lúa, muôn ngôi nhà là của Tử vi lang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Mưa phùn gió bắc cảnh thê lương,
Quán trọ đìu hiu khách vấn vương.
Dưới giậu vẻ thanh, còn tiết muộn,
Bên khe hoa trắng, nức mùi hương.
Hồ nhi chưa đến Hoa Môn tái,
Bùi lão ưng về Lục Dã đường.
Câu nguyệt cày mây sao sớm thế?
Muôn chung nghìn tứ Tử vi lang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Mưa phùn, gió bấc luống thê lương
Quán khách tiêu điều dạ vấn vương
Dưới giậu cúc thanh tuy tiết muộn
Bên khe mai trắng vẫn đoan trang
Hồ nhi chưa tới nơi quan tái
Bùi Lão đà mong chốn thảo đường
Câu nguyệt cày mây sao sớm vội?
Muôn chung, nghìn tứ bước quan trường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa phùn gió bắc cảnh thê lương,
Quán trọ đìu hiu khách vấn vương.
Dưới giậu thanh u tròn tiết muộn,
Bên khe sắc trắng dáng tân hương.
Hoa Môn Hồ rợ chưa thanh khoản,
Bùi lão muốn về Lục Dã đường.
Câu nguyệt cày mây sao sớm thế?
Muôn nhà nghìn hộc bước quan trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời