28/11/2022 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký tặng Nhị Khê kiểm chính Nguyễn Ứng Long
寄贈蕊溪檢正阮應龍

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:51

 

Nguyên tác

朔風細雨轉淒涼,
客舍蕭蕭客思長。
籬下幽姿好晚節,
溪邊素艷試新粧。
胡兒未款花門塞,
裴老思歸綠野堂。
釣月耕雲何太早,
千鍾萬宇紫微郎。

Phiên âm

Sóc phong tế vũ chuyển thê lương,
Khách xá tiêu tiêu khách tứ trường.
Ly hạ u tư tồn vãn tiết,
Khê biên tố diễm thí tân trang.
Hồ nhi vị khoản Hoa Môn tái,
Bùi lão tư qui Lục Dã đường.
Điếu nguyệt canh vân hà thái tảo?
Thiên chung vạn vũ Tử vi lang.

Dịch nghĩa

Gió bắc, mưa phùn trở nên lạnh lẽo,
Nơi quán trọ đìu hiu, lòng khách vấn vương.
Vẻ thanh u dưới giậu, tiết muộn giữ tròn,
Sắc trắng đẹp bên khe, dáng mới dường thử.
Rợ Hồ chưa đến nộp hàng khoản ở ải Hoa Môn,
Ông Bùi đã muốn về dưỡng lão ở nhà Lục Dã.
Câu trăng cày mây, sao mà sớm thế?
Nghìn hộc lúa, muôn ngôi nhà là của Tử vi lang.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Mưa phùn gió bắc cảnh thê lương,
Quán trọ đìu hiu khách vấn vương.
Dưới giậu vẻ thanh, còn tiết muộn,
Bên khe hoa trắng, nức mùi hương.
Hồ nhi chưa đến Hoa Môn tái,
Bùi lão ưng về Lục Dã đường.
Câu nguyệt cày mây sao sớm thế?
Muôn chung nghìn tứ Tử vi lang.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Ký tặng Nhị Khê kiểm chính Nguyễn Ứng Long