15.00
Nước: Việt Nam ()
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/06/2006 07:44 bởi Vanachi
Thường Chiếu thiền sư 常照禪師 (?-1203) họ Phạm 范, người làng Phù Ninh. Làm quan đến chức Lệnh Ðô Tào ở cung Quảng Từ thời vua Lý Cao Tông (1176-1210). Sau từ quan xuất gia, theo học thầy Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả, được thầy truyền tâm ấn. Sau đến trụ trì chùa Lục Tổ, làng Dịch Bảng, phủ Thiên Đức, lập thành thế hệ thứ 12 dòng thiền Quan Bích. Mất ngày 24 tháng 9 năm Quí Hợi, niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ 2 (1203). Tác phẩm có cuốn Nam tông tự pháp đồ (nay đã mất) và hai bài thơ.

 

Tuyển tập chung