Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2008 01:39

心痛示眾

道本無顏色,
新鮮日日誇。
大千世界外,
何處不為家。

 

Tâm thống thị chúng

Đạo bản vô nhan sắc,
Tân tiên nhật nhật khoa.
Đại thiên thế giới ngoại,
Hà xứ bất vi gia!

 

Dịch nghĩa

Đạo vốn không màu sắc,
[Nhưng] ngày ngày vẫn phô bày vẻ mới lạ, tươi trẻ.
Dù ở ngoài thế giới hà sa, tức ba nghìn đại thiên thế giới;
Chốn nào mà chẳng là nhà của nó.


Sách Thơ văn Lý Trần dùng tiêu đề tự đặt là Đạo 道.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Đạo vốn không nhan sắc
Ngày phô vẻ rườm rà
Ba nghìn đời hạt cát
Đâu đó chẳng là nhà?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Đạo vốn không nhan sắc
Mà ngày càng gấm hoa
Trong ba ngàn cõi ấy
Đâu chẳng phải là nhà?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình, Nguyễn Đức Vân

Đạo vốn không màu sắc
Ngày phô vẻ mới tươi.
Cả hà sa thế giới,
Đâu cũng nhờ nó thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đạo vốn không tướng sắc
Ngày ngày phô vẻ tươi
Ngoài hà sa thế giới
Đâu cũng nhà Đạo thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đạo nguyên chẳng có sắc màu
Ngày ngày vẻ lạ phô bày tốt tươi
Dẫu cho thế giới bầu trời
Trong ngoài chốn chốn đâu đâu cũng nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo không mang sẵn sắc màu,
Ngày ngày đạo vẫn phô bày lạ, tươi.
Dù ngoài thế giới con người,
Chốn nào mà chẳng là nơi đạo còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đạo vốn không mang hình sắc màu,
Phô bày tươi mới đạo càng sâu.
Dù ngoài thế giới con người ở,
Nhà nó chốn nào không có đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời