21/10/2021 15:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm thống thị chúng
心痛示眾

Tác giả: Thường Chiếu thiền sư - 常照禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2008 01:39

 

Nguyên tác

道本無顏色,
新鮮日日誇。
大千世界外,
何處不為家。

Phiên âm

Đạo[1] bản vô nhan sắc,
Tân tiên nhật nhật khoa.
Đại thiên thế giới ngoại,
Hà xứ bất vi gia!

Dịch nghĩa

Đạo vốn không màu sắc,
[Nhưng] ngày ngày vẫn phô bày vẻ mới lạ, tươi trẻ.
Dù ở ngoài thế giới hà sa, tức ba nghìn đại thiên thế giới;
Chốn nào mà chẳng là nhà của nó.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Đạo vốn không nhan sắc
Ngày phô vẻ rườm rà
Ba nghìn đời hạt cát
Đâu đó chẳng là nhà?
Sách Thơ văn Lý Trần dùng tiêu đề tự đặt là Đạo 道.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
[1] Thế giới quan của Đạo giáo coi Đạo là bản thể của vũ trụ: “Nó không có gì là không bao gồm trong đó, không có vật gì là không có nó tồn tại, không lúc nào là không có mặt nó.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thường Chiếu thiền sư » Tâm thống thị chúng