Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/08/2008 08:20 bởi Vanachi
Đinh Củng Viên 丁拱垣 (?-1294) người Đông Sơn, Thanh Hoá, học rộng và có tài văn chương. Dưới ba triều vua Trần (Thánh Tông 1258-1279, Nhân Tông 1279-1293, Anh Tông 1293-1314), ông đều được tin cậy và giao những việc quan trọng. Năm 1270 ông cùng Lê Đà sang sứ Nguyên bàn về việc cương giới. Năm 1282 được trao chức Hàn lâm viện học sĩ phụng chỉ. Hai năm sau, trong khi quân Nguyên ồ ạt đánh sang nước ta, Đinh Củng Viên được giao công việc ở Nội mật viện. Kháng chiến thành công ông lại xin về Viện hàn lâm. Sau nhiều năm giữ việc từ lệnh, ông được thăng chức Thái tử thiếu bảo, tước Quan nội hầu.

Đinh Củng Viên có tinh thần yêu nước và tự tôn dân tộc. Năm 1291, trong khi phò Trần Nhân Tông tiếp sứ Nguyên là Trương Lập Đạo, ông đã cứng cỏi vạch tội ác quân xâm lược Nguyên và khẳng định danh vị vua…

 

Tuyển tập chung