贊覺海禪師,通玄道人

覺海心如海,
通玄道又玄。
神通兼變化,
一佛一神仙。

 

Tán Giác Hải thiền sư, Thông Huyền đạo nhân

Giác Hải tâm như hải,
Thông Huyền đạo hựu huyền.
Thần thông kiêm biến hoá,
Nhất Phật, nhất thần tiên.

 

Dịch nghĩa

Giác Hải lòng như biển,
Thông Huyền đạo lại càng huyền diệu.
Thần thông và biến hoá,
Một người là Phật, một người là thần tiên.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Giác Hải lòng như biển,
Thông Huyền đạo rất huyền.
Thần thông kiêm biến hoá,
Một Phật một thần tiên.


Bản dịch trong "Kiến văn tiểu lục".
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giác Hải lòng như đáy biển sâu
Thông Huyền đạo pháp diệu huyền sao
Vô biên biến hoá thần thông giỏi
Một Phật một tiên thật nhiệm mầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giác Hải lòng như biển rộng sâu,
Thông Huyền đạo lại càng thông nhau.
Thần thông biến hoá bao huyền diệu,
Một Phật, một tiên cũng nhiệm mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Giác Hải lòng như biển
Thông Huyền đạo rất huyền
Thần thông và biến hoá
Người Phật, kẻ thần tiên


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tấm lòng Giác Hải, biển sâu,
Thông Huyền đạo pháp nhiệm mầu huyền cơ.
Thần thông biến hoá không ngờ,
Một người là Phật, một thờ thần tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời