Dưới đây là các bài dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống bắc sứ Ngưu Lượng (Trần Nghệ Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Tể tướng An Nam thơ chẳng hay
Ấm trà đưa khách buổi chia tay
Núi Tản Viên xanh, Lô nước biếc
Cưỡi gió vào mây ngũ sắc bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tứ Thăng Hoa lộ tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang (Hồ Quý Ly): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Nắm quyền biên quận chí cao
Coi phiên trấn mạnh dựa vào mưu sâu
Thông xanh chịu rét dãi dầu
Để đầu bạc khỏi lo âu biên thuỳ
Luyện quân, làm ruộng phải thì
Trấn biên giữ ải lo chi kéo dài
Chớ buồn tri kỷ không ai
Trông xa tầm mắt ra ngoài mũ che


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tứ Thăng Hoa lộ tuyên phủ sứ Nguyễn Ngạn Quang (Hồ Quý Ly): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Trấn trị biên cương nhờ chí lớn
Tiết chế biên thuỳ có kế hay
Thông qua năm rét bền khí tiết
Tóc bạc không lo mặt phía tây
Huấn luyện binh nông cho xong việc
Triệt thoái đồn binh chẳng mấy thu
Chớ ngại công lao ai biết đến
Rộng nhìn, mũ miện có che đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đáp bắc nhân vấn An Nam phong tục (Hồ Quý Ly): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Muốn hỏi chuyện An Nam
An Nam tục thuần lương
Lễ nhạc như nhà Hán
Áo mũ sánh nhà Đường
Bình ngọc, rót rượu mới
Cá tuơi, mổ dao vàng
Hàng năm tháng hai ba
Mận đào một màu xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hoạ Kiều Nguyên Lãng vận (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Nhẹ tênh hành lý phía nam sang
Xuân đến hoa mai mấy đoá vàng
Khắp chốn đều nhân thiên tử đức
Ở đời vô tích trượng phu xoàng
Đầu ngựa tuyết rơi quay nhìn lại
Non sông tầm mắt phút ghìm cuơng
Qua bến sông Lô êm khói sóng
Bồ đào rượu quý rưới tâm nhàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tống bắc sứ Ma Hợp, Kiều Nguyên Lãng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Hai ngôi sao sáng rớt trời Nam
Ba vòng ánh sáng rực hào quang
Thượng quốc ơn sâu tình dễ cảm
Tiểu bang tục bạc lễ nan kham
Cờ tiết xông pha an ngọc thể
Gió xuân roi phất ngựa oai hùm
Nhớ lời trang trọng chiếu Trung Thống
Dẹp nỗi lo âu tựa lửa hừng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Cung viên xuân nhật ức cựu (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Cửa cung khép mở, lối rêu nhoà
Chầm chậm ngày trôi, vắng lại qua
Hồng tía luống phô muôn sắc thắm
Vì ai xuân nở đẹp trăm hoa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Huyền Thiên động (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Động Ngọc mây che lấp
Đền Trời bóng khói lan
Tụng kinh tiếng im bặt
Chim bay rụng hoa ngàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vãn Trần Trọng Vi (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Thương bấy Giang Nam bậc tướng khanh
Gió đông đẫm lệ khóc thương tình
Sổ trời sao lại ghi ngày tháng
Trần thế màng chi khổ tử sinh
Nghìn trùng mây trắng che nhà cũ
Một nấm đất vàng lấp đại danh
Sức chống trời trôi theo dòng nước
Dòng nước đầu ghềnh cũng bất bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn (Trần Thái Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Gió thốc cửa sài, trăng rọi sân
Lòng này cảnh ấy hẹn trong ngần
Bao nhiêu ý vị nào ai tỏ
Thâu đêm sư cụ thú riêng phần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối