Dưới đây là các bài dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh (Trần Thái Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Lời kém quỳnh dao tự thẹn thầm
Bên sông khôn xiết ngó đăm đăm
Gió thu đầu ngựa mơn chuôi kiếm
Trăng xế rường nhà chiếu mái am
Màn trống khó ngăn yến về Bắc
Đất ấm buồn nghe nhạn biệt Nam
Chuyến này chưa biết ngày gặp lại
Thơ tiễn xin thay cuộc diện đàm


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Truy tán Vạn Hạnh thiền sư (Lý Nhân Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Vạn Hạnh thông ba cõi
Lời như cổ sấm thi
Quê nhà tên Cổ Pháp
Treo gậy vững kinh kỳ


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Tán Giác Hải thiền sư, Thông Huyền đạo nhân (Lý Nhân Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Giác Hải lòng như biển
Thông Huyền đạo rất huyền
Thần thông và biến hoá
Người Phật, kẻ thần tiên


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chi thiền sư (Lý Thái Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Lần đầu sang Nam Việt
Nghe nói vốn thông thiền
Mở mang lòng tin Phật
Hoà hợp một nguồn tâm
Lăng Già trăng vằng vặc
Bát Nhã ngát hương sen
Bao giờ được gặp mặt
Cùng nhau luận đạo huyền


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Ảnh đại diện

Thị chư thiền lão tham vấn thiền chỉ (Lý Thái Tông): Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Bát nhã vốn không dòng
Ta người đều hư không
Trước sau ba đời Phật
Tính Phật vốn tương đồng


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]